Termeni și Condiții

1. Informații Generale

1.1. Agenția de Publicitate ManPress SRL va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră:

   - până la data de 25 mai 2018, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și ale legislației subsecvente;
   - începand cu data de 25 mai 2018, prevederile Regulamentului General privind Proțectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”), precum și ale legislației subsecvente.

1.2. Folosirea pe tot parcursul prezentei secțiuni a cuvântului “Agenția de Publicitate Manpres” va identifica persoana juridica Agentia de Publicitate Manpress SRL cu punct de lucru în Piata Presei Libere, nr. 1, Corp C, Parter, Cam. 11,Sector 1, Bucuresti, cod de identificare fiscală 40744301, Reg. Com: J23/1044/2019

1.3. Utilizatorii accepta in mod expres ca, utilizând serviciile oferite prin intermediul acestei platforme, acceptă în prealabil termenii şi condiţiile specifice de furnizare a acestora. Modalitatea de acceptare va fi realizată online, prin consimţământul acordat de client în privinţa aplicării acestor clauze.

1.4. Acest site este deținut de către Agenția de Publicitate Manpres. Agenția de Publicitate Manpres vă oferă această platformă, inclusive toate informațiile, instrumentele și serviciile adiacente, cu condiția să acceptați Termenii și Condițiile de Utilizare din prezenta secțiune. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza această platformă și să continuați utilizarea ei doar dacă sunteți de accord cu Termenii și Condițiile. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare. vă rugăm să nu utilizați platforma.

2. Informații despre publicarea unui anunț prin intermediul platformei

2.1. Pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de către Agenția de Publicitate Manpres este necesar completarea unor formulare online.

2.2. Atunci cand publicați un anunt, platforma poate solicita anumite informații, cum ar fi: adresa de e-mail, telefon, nume și prenume, date despre dvs sau despre companie.

2.3. Serviciile oferite contra cost vor fi disponibile numai după confirmarea plății (confirmarea plății se face prin trimiterea unui email cu dovada plății și imediat după verificarea acesteia de către un reprezentant al Agenției de Publicitate Manpres).

2.4. Pentru a beneficia de serviciile platformei, utilizatorii sunt obligați să furnizeze date reale, așa cum sunt cerute în formularul pentru adăugare anunț. Reprezentanții Angenției de Publicitate Manpres își rezervă dreptul de a verifica, direct sau indirect, datele furnizate la adăugarea anunțului, neavând nicio obligatie legală în acest sens.

2.5. Angenția de Publicitate Manpres nu va fi răspunzător pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi.

3. Drepturile și obligatiile Utilizatorilor

3.1. Toate informațiile pe care le-ați furnizat în procesul de adăugare anunț trebuie să fie adevărate, complete și conforme realității. Mai mult, vă obligați să notificați Angenția de Publicitate Manpres despre orice schimbări care se vor produce cu privire la datele furnizate de dumneavoastră în procesul de publicare al anunțului. În situația în care informațiile furnizate de către dvs. nu sunt adevărate, exacte sau complete, Angenția de Publicitate Manpres își rezervă dreptul de a suspenda dreptul dvs. de a folosi, în întregime sau în parte, serviciile ori de a accesa platforma.

3.2. Site-ul este o platformă unde utilizatorii beneficiază de servicii de publicare anunțuri. În calitate de utilizator sunteți responsabili în întregime pentru toate materialele pe care le publicați prin intermediul platformei. La trimiterea unui astfel de material, indiferent de tipul acestuia - text, imagini, fișiere video/audio - sunteți de acord cu urmatoarele limitări:

   1. nu puteti publica, transmite sau face referire, în niciun fel, la mesaje care conțin texte ilegale, amenintătoare, abuzive, indecente, violente;
   2. nu puteți folosi orice programe, dispozitive automate sau orice procedee manuale pentru a monitoriza sau copia paginile platformei sau conținutul lor, fară o autorizatie scrisă anterioară din partea reprezentanților platformei;
   3. nu puteți publica material cu conținut pornografic, erotic, rasist, xenofob, antisemit și orice alt gen de material care încurajează ura unei anumite categorii umane, profesionale etc;
   4. nu puteți publica material care încalca sau eludează, în orice fel, reglementările legale în vigoare incluzând, dar fără a se limita la dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deținătorilor de mărci și orice alte drepturi protejate de materia proprietății intelectuale și industriale, dreptul la intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract sau alte drepturi deținute de către terți;
   5. nu puteți publica material care promovează, face trimitere sau utilizează software sau servicii de natură să trimită e-mail-uri nesolicitate;
   6. nu puteți publica material care încalcă orice prevederi ale legislației naționale, comunitare sau ale normelor de reglementare internaționale;
   7. nu puteți publica material cu caracter de amenințare, abuziv, de hărțuire, calomniator, insultător sau defaimator, obscen, profanator, indecent sau supus oprobiului public;
   8. nu puteți folosi niciun dispozitiv, incluzând dispozitive software sau subrutină, care să interfereze sau sa incerce sa interfereze cu buna desfasurare a functionarii platformei, cu derularea normala a serviciilor noastre;
   9. să nu realizați nicio acțiune care impune orice utilizare neuzuală, nerezonabilă, abuzivă sau disproporționată a infrastructurii puse la dispoziție de noi prin intermediul platformei;
   10. să nu copiați, reproduceți, alterați, modificați, distribuiți (inclusiv prin afișare publică), să nu folosiți pentru scopuri comerciale sau orice alte scopuri, conținutul platformei (sau orice parte din el) și sunteți de acord să nu realizați lucrări / pagini de internet / servicii online care reproduc în orice mod secțiuni ale platformei, fără o autorizație scrisă anterioară din partea platformei și / sau a terței părti, după caz;

3.3. Prin transmiterea de conținut care nu este în acord cu limitările mai sus menționate, sunteți de acord cu faptul că sunteți singurul responsabil și veți despăgubi integral Angenția de Publicitate Manpres în cazul producerii oricărui prejudiciu.

3.4. Veți respecta toate prevederile legale care ar putea completa drepturile și obligațiile asumate de dvs. prin acceptarea termenilor acestui Acord.

3.5. În cazul oricăror prejudicii cauzate de dvs. Angenția de Publicitate Manpres sau unei terțe părți, sunteți de acord să achitați acestora integral toate și orice daune sau despăgubiri, inclusiv orice cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare și orice alte costuri aferente.

4. Protecția datelor cu caracter personal

4.1. Generale

4.1.1. Agenția de Publicitate Manpres cunoaște bine importanța datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Este foarte important pentru noi și pentru dumneavoastră să furnizăm toate informațiile într-o manieră integrală ce ține de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fiind detaliată în cadrul secțiunii Termeni și Condiții.

4.1.2. Nu sunt considerate date cu caracter personal, acele date introduse de către utilizator la publicarea unui anunt, acestea fiind date ce vor apărea în mediul public așa cum sunt descrise mai sus.

4.1.3. Angenția de Publicitate Manpres respectă confidențialitatea tuturor utilizatorilor și confidențialitatea tuturor vizitatorilor și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvate legistației în vigoare.

4.1.4. Datele cu caracter personal sunt colectate doar cu acordul sau acceptul dumneavoastră, dacă acestea sunt oferite de dumneavoastră cu bună știință, de bună voie, din propria inițiativă, fie la solicitarea Angenției de Publicitate Manpres, la completarea unui formular online, abonarea la newsletter, participarea la diverse tombole și concursuri online sau offline, prin completarea datelor personale în formularelor de pe www.anunturi-in-ziare-centrale.ro.

4.1.5. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii prezentați în această pagină vă rugăm să nu utilizaţi niciunul din serviciile noastre și să nu ne furnizaţi datele dumneavoastră personale.

4.2. Datele cu caracter personal prelucrate de Angenția de Publicitate Manpres

4.2.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt toate seturile de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal furnizate prin orice mijloace fie ele neautomate sau automate, precum: înregistrare, autentificare, publicare, achiziționare servicii, achiziționare abonament, colectare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, punere la dispoziție în orice alt mod, restricționare, blocare, distrugere.

4.2.2. Pentru a accesa site-ul anunturi-in-ziare-centrale.ro si pentru a consulta ofertele / serviciile / pachetele oferite de Angenția de Publicitate Manpres nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

4.2.3. În contextul desfasurării activitatii curente a Angenției de Publicitate Manpres prin intermediul acestui site, inclusiv activități contractuale, implicând achiziționarea de servicii/publicare de anunțuri pe anunturi-in-ziare-centrale.ro sau abonarea la newsletter, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale în vigoare, Angenția de Publicitate Manpres va putea solicita anumite date cu caracter personal.

4.2.4. Angenția de Publicitate Manpres va prelucra, printre altele și următoarele date cu caracter personal: numele complet al utilizatorului, cnp, telefon, țară, oraș, adresă, email.

4.3. Persoanele vizate ale cător date pot fi prelucrate

4.3.1. Utilizatori persoane fizice / persoane juridice actuali, foști sau potențiali, vizitatori, reprezentanți sau împuterniciții acestora, conenționali sau legali.

4.4. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal

4.4.1. Sunteți obligați în calitate de utilizator să ne furnizați date complete, actualizate și corecte pentru a vă putea furniza serviciile Angenției de Publicitate Manpres prin intermediul acestei platforme.

4.4.2. Angenția de Publicitate Manpres va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii oferirea de abonamente, iar refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Angenției de Publicitate Manpres.

4.4.3. Atunci când se publică un anunț prin intermediul platformei, precum și atunci când vă abonați la un newsletter sau participați la un eveniment / concurs organizat de Angenția de Publicitate Manpres, se vor colecta date personale. Totodată, în calitate de vizitator se vor colecta date cu caracter personal doar dacă se completează formulare de contact și email în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurarea activității curente având interes legitim.

4.4.4. Prin citirea prevederilor prezentate, prin furnizarea datelor dumneavoastră personale în vederea accesării serviciilor Angenției de Publicitate Manpres, sunteți informat și/sau va dați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în libera circulație.

4.4.5. În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu sau pentru îndeplinirea unei obligații legale și nu este justificată de un interes legitim al Angenției de Publicitate Manpres, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare a datelor sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior la publicarea anunțului sau la achiziționarea unui serviciu. Dacă conținutul anunțului publicat conține date personale acestea vor fi considerate date publice și nu vor putea fi șterse decât dacă anunțul nu a fost deja distribuit conform soliciării în momentul completării formularului online.

4.5. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

4.5.1. Scopuri:

   • Achiziționarea de servicii sau abonamente;
   • Facturarea și încasarea valorii serviciilor;
   • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
   • Colectare debite/Recuperare debite restante;
   • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în execuție a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești;
   • Prevenirea utilizării serviciului/abonamentului achiziționat în scop ilegal;
   • Activități de audit și control sau supraveghere;
   • Programe de loialitate, transmiterea de oferte generale sau personalizate, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor.

4.5.2. Angenția de Publicitate Manpres va considera toate informațiile colectate de la utilizator ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți cu excepția autorităților publice locale și centrale, poliție, parchet, autorități judecătorești (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecătorești, societăți bancare, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic).

4.5.3. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Angenția de Publicitate Manpres și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

4.6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

4.6.1. Angenția de Publicitate Manpres va prelucra datele cu caracter personal pe toată durata de desfărurare a serviciilor, până în momentul în care vă veți exercita dreptul de ștergere cu excepția situației în care anunțul a fost deja distribuit datele cu character personal în scopul în care acestea au fost colectate, dumneavoastră nu veți putea solicita ștergerea acestor date conform legii. Angenția de Publicitate Manpres va arhiva datele cu caracter personal pe durata procedurilor interne Angenția de Publicitate Manpres sau acestea vor fi distruse.

4.7. Măsurile de siguranță utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal

4.7.1. Angenția de Publicitate Manpres utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a evita utilizarea fără drept a acestora.

4.7.2. Angenția de Publicitate Manpres nu poate garanta securitatea integrală a datelor transmise prin internet de către utilizator către serverele Angenției de Publicitate Manpres (utilizatorul folosește un dispozitiv infectat, browser infectat sau o rețea de internet nesecurizată). Orice informație transmisă către serverele noastre se va face pe riscul dumneavoastră iar odată ce informația este primită, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

4.8. Promotii, Newsletter și publicitate pe site

4.8.1 Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) vor putea fi prelucrate de Angenția de Publicitate Manpres cu respectarea drepturilor dumneavoastră, în special a dreptului de informare și opoziție în scopurile menționate în acest document.

4.8.2 În cazul în care Angenția de Publicitate Manpres intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct (doar dacă ați optat pentru acest lucru) veți primi informații în prealabil. Veți putea exercita dreptul de prevenire a unei astfel de prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele sau documentele utilizate pentru colectarea datelor personale.

4.8.3. În cazul în care va exprimați dorința ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Angenția de Publicitate Manpres, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date. Atunci când veți dori să nu mai primiți promoții, materiale informative, newslettere din partea noastră, vă veți putea dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau “Unsubscribe” după caz.

4.8.4. Beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi conform legistrației în vigoare: dreptul la ștergerea datelor, dreptul la rectificare, dreptul la access, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție și procersul individual automatizat.

4.9. Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

4.9.1. Prin exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul Angenției de Publicitate Manpres cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa gdpr@anunturi-in-ziare-centrale.ro sau la adresa Piața Presei Libere nr 1, Corp C1, Camera 11, Parter , Sector 1, București. Cererii i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

5. Modalitățile de plată

Sunt specificate în secțiunea Modalități de plată, secțiune ce se află în pagina principală.

6. Publicarea anunțului

6.1. Forma de publicare a unui anunț poate fi modificată de un ziar după propriile reguli interne.

6.2. Anunțul dumneavoastră va fi publicat la rubrica mica publicitate în ziarul/ziarele alese de dumneavoastră selectate pe site iar dacă ziarul consideră că rubrica este greșită va putea modifică această secțiune fără acordul dumneavoastră.

6.3. S.C. Agentia de Publicitate Manpres SRL poate refuza publicarea anunțului dacă se consideră că conținutul acestuia nu este potrivit pentru ziarul selectat de dumneavoastră.

6.4. Corectitudinea datelor privind emiterea facturii sau realitatea anunțului revine în totalitate publicantului, Agentia de Publicitate Manpres SRL nu poate fi tras la răspundere.

7. Politica de returnare a banilor

Odata ce plata a fost efectuată banii nu se mai pot returna. Banii se pot returna doar în cazul în care anunțul publicat nu este acceptat de către Agentia de Publicitate Manpres SRL.

Ne rezervam dreptul de a aduce modificari acestui regulament in orice moment vom considera necesar, fara notificare prealabila si fara indeplinirea unor alte formalitati.

8. Drepturile dumneavoastră

8.1. Prin citirea acestor Termeni și Condiții, dumneavoastră ați fost informat cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile. Totodată atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimtământul în orice moment în formă scrisă, adresată Marketing

8.2. România, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8.3. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusa în materialele de marketing.

8.4. Pentru celelalte scopuri (înafară de utilizarea Serviciilor), dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către Angenția de Publicitate Manpres să facă obiectul prelucrării, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive legitime și întemeiate, legate de situația dumneavoastră, cu excepția cazurilor în care Angenția de Publicitate Manpres demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor cu caracter personal. În caz de opoziție nejustificată, Angenția de Publicitate Manpres este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

8.5. În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin delegat, vă excercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Angenția de Publicitate Manpres poate să refuze să dea curs cererii.

8.6. Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal funizate către Angenția de Publicitate Manpres sunt necesare pentru accesarea serviciilor oferite de Angenția de Publicitate Manpres și/sau derularea activităților contractuale sau de marketing.

9. Cookie-urile

9.1. Această platformă utilizează cookie-uri iar pentru navigarea pe pagina este necesar acceptarea acestora.

9.2. Folosim cookie-uri pentru a vă ajuta sa accesați cât mai ușor și eficient platforma noastră.

9.3. Prezentarea Policitcii de utilizarea de cookie-uri pe platforma anunturi-in-ziare-centrale.ro se poate consulta accesând următorul link https://www.anunturi-in-ziare-centrale.ro/politica-de-utilizare-cookies.php

9.4. Prin vizitarea platformei anunturi-in-ziare-centrale.ro sunteți obligat să acceptați Cookie-urile apăsarea butonului "Acceptă Setările".

9.5. Există situații în care utilizatorul nu face click pe butonul acceptă setările și continuă navigarea, automat el acceptă Politica de Utilizare Cookies continuând vizitarea site-ului.

10. Limitarea Răspunderii

10.1. În niciun caz Angenția de Publicitate Manpres nu va răspunde nici unei părți pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală, specială, exemplară sau de consecință de orice tip, legată de sau care decurge din acest website sau din orice utilizare a acestui portal ori de pe orice site sau resursă de informare la care se face referire ori care este accesată prin intermediul acestui portal, sau pentru utilizarea, descărcarea sau accesul la orice materiale, informații, produse sau servicii, inclusiv, fără limitare, orice pierderi de profit, întreruperea afacerilor, economii pierdute, pierderea programelor sau a altor date, chiar dacă Angenția de Publicitate Manpres este în mod expres avertizat de posibilitatea unor astfel de daune. Această excludere și negare a responsabilității se aplică tuturor cauzelor de acțiune, bazate pe contract, garanție, prejudiciu sau pe alte teorii legale.

10.2. Utilizarea necorespunzătoare a platformei;

11. Dispoziții Finale

11.1. Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a portalului prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informat în legătură cu acestea.

11.2. Prin accesare site-ului sau utilizarea serviciilor/abonamentelor Angenția de Publicitate Manpres, ulterior modificările aduse acestor Termeni și Condiții, se vor considera acceptate.

Prezentul set de Termeni și Condiții a fost actualizat la data de 24.03.2019